Activity

  • Lukas posted an update 4 months ago

    Obecnie przy zakupie ubezpieczenia w oferta rozróżniamy strefę „Europa (obejmuje wszystkie państwa europejskie i dodatkowo Egipt,Izrael, Turcję, Tunezję, Wyspy Kanaryjskie i Gruzję) i strefę „Świat, która obejmuje wszystkie pozostałe miejsca docelowe.

Skip to toolbar